Onsdag 23 februari kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 27 februari kl 10:00
Gudstjänst med nattvard, predikan Niclas Nilsson