Onsdag 2 mars kl 19:00
”One with them” – bön för förföljda kristna

Fredag 4 mars kl 18:30
Världsbönedagen i Drothems församlingshem

Lördag 5 mars kl 17:00
Screen time

Söndag 6 mars kl 10:00
Gudstjänst i Ringarum, predikan Niclas Nilsson