Församlingen

Pingstkyrkan Söderköping bildades 1927, då med namnet Sionförsamlingen. Vi är en av Sveriges ca 500 pingstförsamlingar med cirka 90 medlemmar i Söderköping och 85.000 människor i hela landet.

Pingströrelsen kom till Sverige från USA i början av 1900-talet då flera personer fylldes av den helige Ande och blev vad man kallar andedöpta. Denna rörelse spreds snabbt över landet men eftersom de redan etablerade kyrkorna inte ville kännas vid dessa upplevelser bildades så småningom Pingströrelsen. Idag är pingströrelsen en världsvid kyrka med ca 130 miljoner medlemmar. Sedan mitten av 1960-talet har mycket av det som anses vara typiskt för pingstförsamlingar – betoning på det övernaturliga och mottagandet av de så kallade andliga nådegåvorna – välkomnats också av stora delar av kristenheten. Lågt räknat ingår ca 1 miljard kristna i denna familj.

Om du vill veta mera om Pingströrelsen i Sverige rekommenderar vi den officiella hemsidan www.pingst.se.