Ibland behöver man samtala med någon som kan lyssna. Ett samtal där du och jag blir tagna på allvar och kan bli ett möte som ger plats för växt och nytt hopp. Att spegla sina tankar i någon som lyssnar kan ge nya perspektiv för vägen framåt.

I kyrkan människor med utbildning i själavård och samtal. Det är upp till dig vad du vill samtala om. Det kan vara allt livet rymmer, smått eller stort, personligt eller funderingar kring existentiella frågor. Samtalet sker självklart under tystnadslöfte. Pastorer har absolut tystnadsplikt.