8 februari 2015

1. Starten. Gud och människan vilar
2. Arbete/vila eller arbete/fritid
3. Lärdomar från judendomen, sabbaten
4. Tvärstopp och. . .tillbedjan
5. Att förundras över Guds skapelse