4 okt 2015

1. Två tider av stora förändringar att vara kristen
2. 300-talet
3. Vår egen tid
4 Hur bevarades kyrkan då/nu?
5. Världsfrånvänd eller världstillvänd?
6. Olika tider – samma evangelium