12 juni 2016

1. Elisha och arameérna
2. Varför ska jag ta hand om flyktingen
– För att ni har själva varit flyktingar
– För att han/hon också är en Guds avbild
– För att Guds hjärta slår för den utsatte
3. Ett praktiskt råd