2 november 2014

1. Får vi tala om den onde?
2. Vem är den onde/djävulen/satan?
3. Att urskilja den ondes attacker i vårt liv