26 Maj 2013

1. Mose möter Gud
2. Guds transcendens
3. Gud är ytterst personlig och nära
4. Kampen i gudskallelsen
5. Vår utmaning: Att tala rätt om Gud