1 September 2013

1. Martin Luther Kings dröm
2. Jesu dröm om församlingen
3. Paulus dröm om efesierförsamlingen
4. Min dröm om församlingen