5 oktober 2014

Tre utmaningar/murar att bryta ner för församlingen och vår egen tid.

1. Priset för att följa Jesus är och har alltid varit högt.
2. Samma Helige Anden som hjälper förföljda kristna är också med dig.
3. Uthållighet är vad vi behöver för att göra Guds vilja.