1 nov 2015

1. Att inte tappa fattningen
2. Eskatologi – ett bränt område
3. Jesu eskatologiska tal i Matteus
4. Tidstecken för vår tid
5. Vår beredskap – vaksamhet – förvaltarskap
6. Att trösta med de rätta orden