29 mars 2015

1. Joh 12:1-19
2. Maria och den dåliga stämning
3. Scott Gomes och de höga förväntningarna
4. Påsken: Ett nederlag som blev vår seger
5. Jesus har all makt i himlen och på jorden