28 Juli 2013

1. Att leva och förvalta rätt. Luk 12:42-48
2. Guds Rike och förvaltarskapet
3. Vad händer med dig när Mästaren dröjer?
4. Känner du lika mycket för tjänstefolket (och världen) som din Mästare?