5 juni 2016

1. Varför döper vi i tre namn?
2. Trosbekännelsen i Konstantinopel 381 e Kr
3. Det börjar med Jesus
4. Två falska påståenden om Jesus:
I Jesus var inte helt och fullt människa
II Jesus var inte helt och fullt gudomlig/Gud
5. Den Jesus som känner med oss.