22 maj 2016

1. Varför döper vi i tre namn?
2. Guds treenighet/treenhet/trinitet
3. Det börjar med Jesus!
4. Jesus gör Guds ”grejer”!
5. Vad betyder det att Jesus är ”Herre”?
6. Jesustillbedjan i den första församlingen – kommentar av James Dunn
7. Jesus är Guds väg till oss!
8. Den Jesus som känner med oss.