16 aug 2015

Vår utmaning som församling i Sverige

Tre funderingar utifrån förebilden Israels folk

1. Vad lämnade de?
2. Vilka var de?
3. Vad såg de?

Låt oss ha blicken fäst på Jesus