2 aug 2015

1. Vems är församlingen?
2. Jesus grundar församlingen
3. Situationen i Korinth
4. Församlingen som: en åker
5. Ett bygge
6. Ett tempel
7. Avslutande tankar om församlingen