17 april 2016

1. Min erfarenhet
2. Lewi Petrus erfarenhet
3. Anden leder dig till Jesus
4. Johannes Döparens ord om Jesus:
Han är världens frälsare
Han döper i Helig Ande och eld.
5. Anden leder mig till Jesus
6. Anden gör fenomen begripliga
7. Har du upplevt den Helige Anden i ditt liv?
8. Har du stängt till för hans tilltal?