30 aug 2015

1. Gudstjänsten är omdiskuterad
2. Avsaknad av liturgisk beskrivning i bibeln
3. De första kristnas gudstjänst

Fyra ingredienser i vår pannkaka/Gudstjänst
1. Sången
2. Bön/förbön
3. Predikan
4. Mottagande/delgivning/delaktighet