10 april 2016

1. Sagan om kungen
2. Klarsynthet: Att inte döma
3. Gud ensam är allas vår domare
4. Inte döma, men till-rätta-visa
5. Klarsynt: Om min egen väg
6. Klarsynt: Att rätt bedöma andra
7. Träd/frukt – Varg/lamm
8. Klarsynt: Över dina egna handlingar