6 mars 2016

1. Reaktioner på denna predikan

2. En predikan till vem?

3. Predikan och praktik

4. Saligprisningarna

5. Guds Rikes fest Luk 14

6. Jesus – en ny Mose

7. Anti-teserna

8. Felaktiga traditioner

9. Jesus återtar vikten av bra relationer:

Med sin nästa, sin hustru och med Gud.

10. Revidera Jesus, nej, se över våra liv.

11. Vårt exempel; Jesus och efterföljelsen av honom.