9 november 2014

1. Nehemjas murbygge
2. Den troendes rustning; mycket skydd, ett vapen
3. Jesu kamp mot djävulen
4. Vår kamp; fem lärdomar från Nehemjas murbygge
5. Det viktigaste: Du är inte ensam i kampen
6. Sjung lovsång, segern är vunnen