13 Oktober 2013

1. Hur var det att umgås med Jesus privat?
2. Jesus var unik
3. Lärjungarna som tror och vet att Jesus är Messias
4. Jesus förhärligas
5. Elia, Mose och Jesu samtalsämne: Guds frälsningsplan
6. Utmaningar till oss från texten