29 December 2013

1. Sverige och intoleransen
2. Jesus som sanningen – subjektivt och objektivt
3. Församlingen som vi vara öppen och tydlig
4. Exempel från de första generationerna kristna
5. Så smalt är det, så unik är Jesus