28 feb 2016

1. Två områden där kampen finns: Hjärnan och Hjärtat.

2. Napoleon Bonaparte

3. Kampen i det kristna livet.

4. Tankens värld/hjärnan

5. Hjärtat

6. Inte en naken strid: Guds vapenrustning Efesierbrevet kap 6