7 feb 2016

1. Joh 12:20-26
2. Proselyter och halvproselyter
3. Jesus valde kärlekens väg – korset
4. Såningstiden
5. Den kristnes egen död är efterföljelse!
6. Utmanande tankar