10 Mars 2013

1. Att mogna, fördjupa och befästa sin tro
2. Problemen i 2 Petrusbrevet och idag
3. Att avgöra vad som är äkta och falsk profetia