16 september 2018

Niclas Nilsson predikar utifrån Efesierbrevet 6:5-9 om att vara en Kristi slav. Slaveriet är ett mörkt kapitel i mänsklighetens historia och tyvärr så existerar det fortfarande. På Bibelns tid var slaveriet självklart. Slaveriet i sig är hemskt, men vad kan texterna lära oss om att leva som kristna?

Leave a Reply

Your email address will not be published.