31 Mars 2013

1. Uppståndelsen ur kvinnornas, soldaternas och lärjungarnas situation.
2. Utmaningar i vår egen tid.