12 april 2020


Eftersom vi inte har några vanliga gudstjänster så får du gärna ge din kollekt via vårt swischnummer 123 345 68 86, eller på något av de andra sätten som finns på vår kontaktsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.