3 maj 2015

1. Är du en orolig person?
2. Positiv/Negativ oro
3. KBT-Att be andra om hjälp
4. Jesus kan ge dig frid i alla igenbommade rum!