10 maj 2015

1. Framtiden stressar oss
2. Positiv/Negativ stress
3. Hur hanterar du stressen?
4. Hur hanterade Jesus stressen?
5. Matt 6:25-34 Gud har kontrollen
6. Vad är viktigast i ditt liv?
7. Lär dig prioritera
8. Var medmänsklig