8 nov 2015

1. Kvinnan och draken
2. En bok, tre genre:
brev, apokalyps, profetia
3. Motivet – Har Gud kontrollen i förföljelsen?
4. Praktiken – Vem tillber du?
5. Makten – Vem har makten i världen?
6. Lärdom till vår tid!