15 nov 2015

1. Jesu vän; Johannes
2. Vem är Jesus i Uppenbarelseboken?
Lammet som segrar
3. Jesu kamp mot ondskan
Den sataniska treenigheten
4. Jesu efterföljare – församlingen i Uppenbarelseboken
Olika syn på tusenårsriket, historiskt
5. Hela poängen med tusenårsriket
6. Vad är viktigast i Uppenbarelseboken! Lärdomar för vår tid!