17 November 2013

1. Låt ingen lura dig.
2. Vaksamhet.
3. Födslovånder och inte dödsryckningar.
4. Att underhålla sin tro.
5. Väntan.
6. Den aktiva väntan: Ett liv i förvaltarskap.
7. Avslutning: Flera motiv till ett aktivt kristet liv.