25 Augusti 2013

1. Jesu radikala ord i Bergspredikan
2. Frikyrkans historiska präktighet
3. En biblisk lösning, utifrån 2 Kor 10-13