10 jan 2016

1. Ödmjuk – Respektfull – Trovärdig

2. Ödmjukhet, grunden för att närma sig Gud

3. Ödmjukhet, grunden för att närma sig andra

4. Ödmjukhet, grunden för att närma sig – sig själv