17 jan 2016

1. Att inte svära eder Matt 5:33-37.

2. Om hädelse

3. Kan man lita på dig?

4. Respekt och trovärdighet

5. FIFAs trovärdighet

6. Jesus levde trovärdigt

7. Jesus respekterade alla människor