Tag Archives: församlingen

17 april 2016

1. Min erfarenhet
2. Lewi Petrus erfarenhet
3. Anden leder dig till Jesus
4. Johannes Döparens ord om Jesus:
Han är världens frälsare
Han döper i Helig Ande och eld.
5. Anden leder mig till Jesus
6. Anden gör fenomen begripliga
7. Har du upplevt den Helige Anden i ditt liv?
8. Har du stängt till för hans tilltal?

15 nov 2015

1. Jesu vän; Johannes
2. Vem är Jesus i Uppenbarelseboken?
Lammet som segrar
3. Jesu kamp mot ondskan
Den sataniska treenigheten
4. Jesu efterföljare – församlingen i Uppenbarelseboken
Olika syn på tusenårsriket, historiskt
5. Hela poängen med tusenårsriket
6. Vad är viktigast i Uppenbarelseboken! Lärdomar för vår tid!