Tag Archives: omvändelse

26 oktober 2014

Hur kan man veta att ett profetiskt ord är äkta och kommer från Gud?

1. Lever den som talar som han/hon lär
2. Stämmer orden med grundläggande kristen tro
3. Stämmer orden med vad som faktiskt händer
4. En sann profet talar bara när han/hon får ett tilltal
5. Frukten av profetens ord är något gott som leder till omvändelse, ökad kärlek och
överlåtelse till Jesus Kristus