Tag Archives: Stororden

(De centrala orden i den kristna tron)

12 Maj 2013

Försoning
1. Försoningen i Gamla Testamentet
2. Varför måste Jesus dö? Några förklaringsmodeller.
3. Försoningen hos Paulus
4. Reflektioner

Frågor till Predikan: Den kristna trons Stora Ord – Försoning

  • Hur ska vi förhålla oss till en Gud som kräver offer för att kunna ha relation med människan, sin egen skapelse? Som inte blir nöjd/tillfreds förrän blod blir utgjutet?
  • Ska vi, i vår iver att nå fram till människor, försöka att översätta Gamla Testamentets, och Nya Testamentets, offerhandlingar (t ex Jesu offer) till alternativa bilder från och för vår egen kultur? Ge exempel.
  • En nutidsmänniska skulle kunna tänka: ”Om Gud inte är nöjd med mig är det väl hans problem, jag gör ju så gott jag kan!”. Vad skulle du svara eller kommentera en människa som uttrycker sig så?