Tag Archives: Ursprung

(De centrala orden i den kristna tron)

7 April 2013

Vad är synd?
1. Syndens ursprung
2. Exempel från Gamla Testamentet.
3. Jesu förhållande till synd.

Samtalsfrågor:

1. Vad fick du för tankar under min predikan idag?

2. Talar vi för lite om synd idag?

3. Talar vi för ”abstrakt” om synden? För opersonligt så vi inte
känner ”syndanöd” på samma sätt som förr?

4. Hur gör vi idag när människor har en tendens att känna /skam/ (en
lite diffus känsla av otillräcklighet hellre än att man har gjort
något fel), snarare än skuld?

5. I samband med nattvarden har vi en (synda)bekännelse inför Gud,
med efterföljande befriande ord. Är det bra/tillräckligt med
sådana allmänna handlingar? Eller borde vi lära oss att sätta ord
på och bekänna synder inför någon enskild medmänniska?