MAF (Mission Aviation Fellowship)

MAF arbetar för att hjälpa utsatta personer och samhällen världen över. För att nå de mest avlägsna och isolerade platserna använder sig MAF av små flygplan som är både kostnadseffektiva och tidsbesparande.

MAF har fokus på fyra kärnområden: katastrofhjälp, ambulansflyg, läkarflygningar och medicintransporter. Var fjärde minut startar eller landar ett MAF-plan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som servar många utvecklings-, missions- och hjälporganisationer, lokala församlingar och andra nationella grupper. Medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling, når ut till oräkneliga tusenden av män, kvinnor och barn. Tack vare MAF kan evangeliska förkunnare och bibelöversättare nå de onådda folken som lever långt från civilisationen.

Pingstförsamlingen i Söderköping är med och stöttar MAF.

Läs mer om MAF och deras arbete här

Valdemarpils, Lettland

Strax utanför Talsi i nordvästra Lettland ligger Valdemarpils som är Pingstkyrkan i Söderköpings vänförsamling.

Rumänien

I staden Marghita finns organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som startades i början av 90-taket av det svenska missionärsparet Lars och Barbro Gustavsson. I Maj 2023 flyttade de tillbaks till Sverige då de gått i pension.
Verksamheten stöttas också av EFI-fadder (en insamlingsstiftelse) som arbetar för att samla in medel till FCE i Marghita.

Från hösten 2021 leder Camilla och Anders Liljeqvist arbetet i Marghita. De kommer närmast från Jönköping. Camilla är utbildad sjuksköterska och pastor. Senast tjänstgjorde Camilla som pastor i Värnamo Pingst med ansvar för omsorg och socialt arbete 2001–2017. Anders har jobbat inom bilindustrin i nästan 20 år.

FCE, med sina ca femtio anställda driver en rad projekt för att hjälpa utsatta människor. Barn som övergivits som små får en familj och de som vuxit upp utan sina föräldrar får fortsatt stöd och hjälp. För funktionshindrade finns särskola, Dagcenter och ett stödboende.

Idag riktar FCE sitt arbete mot att hjälpa romer att integreras i samhället. I en romerbosättning har FCE tillsammans med Erikshjälpen byggt ett Hygiencenter/Aktivitetshus. Där hålls förskola för de små och kurser för de vuxna. I en annan byggnad i Marghita bedriver FCE After School-verksamhet där fattiga romerbarn får mat och hjälp med skolarbetet. Detta är en förutsättning för att de ska kunna gå i skolan. Utbildning är viktigt för att de i framtiden ska kunna få jobb.

FCE är en kristen organisation med möjligheter att visa på Guds kärlek och människors lika värde.

Läs mer på EFI Fadders hemsida och Facebook
www.efifadder.se
www.facebook.com/efifadder.fce
Instagram @camillaoanders

VÅR RESA (liljeqvistcamilla.blogspot.com)

Vill du ge en gåva?

Swisha till numret nedan. Märk din gåva med ”Mission”.

123 345 68 86