Mission

Australiens flagga Cairns, Australien

MAF´s arbete genom Thobias och Frida Log

MAF (Mission Aviation Fellowship) arbetar för att hjälpa utsatta personer och samhällen världen över. För att nå de mest avlägsna och isolerade platserna använder sig MAF av små flygplan som är både kostnadseffektiva och tidsbesparande.

MAF har fokus på fyra kärnområden: katastrofhjälp, ambulansflyg, läkarflygningar och medicintransporter. Var fjärde minut startar eller landar ett MAF-plan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör ett ytterst viktigt arbete som servar många utvecklings-, missions- och hjälporganisationer, lokala församlingar och andra nationella grupper. Medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling, når ut till oräkneliga tusenden av män, kvinnor och barn. Tack vare MAF kan evangeliska förkunnare och bibelöversättare nå de onådda folken som lever långt från civilisationen.

Pingstförsamlingen i Söderköping är med och underhåller Thobias och Frida Log som ingår i MAF:s medarbetarteam i Cairns, Australien sedan augusti 2017.

– En längtan efter att få göra något mer har alltid funnits i våra hjärtan, säger Thobias och Frida.

För Thobias som har sina rötter i Tanzania kändes det helt rätt att få göra något mer med den kunskap han besitter som flygingenjör. Fridas familj har varit fosterhemsfamilj under större delen av hennes uppväxt.

– För min del är drivkraften att finnas med i ett sammanhang där vi hjälper andra, det ger mening och motivation nu när vår vardag här börjar fungera, fortsätter Frida.

Kontoret som Thobias jobbar på är en strategiskt mycket viktig punkt för MAF i östra Asien och har stor betydelse för hela MAF:s verksamhet där.

MAF Australien är i framkant och betjänar flygverksamheten i bland annat länder som Australien (Arnhemland), Papua Nya Guinea, Östtimor, Bangladesh. Thobias tjänst som Maintenance Controller innebär att han har ett övergripande ansvar för underhållet av flygplansflottan i delar av regionen. En del av det som ingår i hans uppdrag är att övervaka flygplanen som användes i flygträningsskolan i Mareeba. Här tränas MAF:s nya piloter för att vidare kunna utföra uppdrag världen över.

Familjen är efterlängtad då uppdraget är prioriterat och viktigt för att logistiken kring bestämmelser, underhåll och arbetsflöden ska fungera och löpa på som planerat.

Följ deras blogg här: familjenlog.wordpress.com

Samt MAF Swedens hemsida: maf.se

MAF

Ge en gåva via Swish till MAF's arbete i Bangladesh

Swish MAF

Close
Familjen Log

Rumänien Marghita, Rumänien

I staden Marghita finns organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som initierades av de svenska missionärerna Lars och Barbro Gustavsson i början av nittio-talet. Fortfarande bor och arbetar de där och alltsedan starten har Pingstförsamlingen i Söderköping stöttat verksamheten.

EFI Fadder är en svensk insamlingsstiftelse, som arbetare för att samla in medel till FCE i Marghita. FCE  med sina ca femtio anställda, driver en rad olika projekt för att hjälpa utsatta människor. Barn, som övergivits som små får en familj och de som vuxit upp utan sina föräldrar får fortsatt stöd och hjälp. För funktionshindrade finns särskola, Dagcenter och även ett boende.

FCE satsar mycket på romers integration i samhället. I en romerbosättning  med svåra bostadsförhållanden finns ett Hygiencenter och ett Aktivitetshus. Där hålls förskola för de små och kurser för de vuxna. I en annan byggnad i Marghita bedriver FCE After School-verksamhet där fattiga romerbarn får mat och hjälp med skolarbetet, vilket är en förutsättning för att de ska kunna gå i skolan.

FCE är en kristen organisation med möjligheter att visa på Guds kärlek och människors lika värde.

Läs mer på EFI Fadders hemsida och Facebook  www.efifadder.se  www.facebook.com/efifadder.fce

Lars Facebook   www.facebook.com/larsgustavssonrumanien

Barbros blogg   http://rumfrrumnien.blogg.se/

Marghita

Latvia-Flag-300x200 Valdemarpils, Lettland

I Valdemarpils, strax utanför Söderköpings vänort Talsi, i nordvästra Lettland finns vår vänförsamling.